Foto Workshop Bahasa Jawa LPMP Jateng ~ Yuyun Blog's
Blog menika namung wujud tresna kula dhumateng Basa Jawi sarta kangge pasinaon putra-putri Jawi mliginipun siswa ing SMA Negeri 5 Semarang

Selasa, 19 Oktober 2010

0 komentar:

Posting Komentar

Sumangga paring panyaruwe/pandangon/mundhut pirsa