Paugeran Panulisane Tembung Andhahan mawa Aksara Jawa ~ Yuyun Blog's
Blog menika namung wujud tresna kula dhumateng Basa Jawi sarta kangge pasinaon putra-putri Jawi mliginipun siswa ing SMA Negeri 5 Semarang

Senin, 01 November 2010

0 komentar:

Posting Komentar

Sumangga paring panyaruwe/pandangon/mundhut pirsa