RPP BAHASA JAWA SMA KELAS X SEMESTER 1 ~ Yuyun Blog's
Blog menika namung wujud tresna kula dhumateng Basa Jawi sarta kangge pasinaon putra-putri Jawi mliginipun siswa ing SMA Negeri 5 Semarang

Selasa, 28 September 2010

0 komentar:

Posting Komentar

Sumangga paring panyaruwe/pandangon/mundhut pirsa